آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور مسقط نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 16:00
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 16:00
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 18:35
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 18:35
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
محله : Al Khuwair
6
2 تخته (هرنفر)
23,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
محله : Al Khuwair
6
2 تخته (هرنفر)
24,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
25,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
25,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
27,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
28,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
محله : Al Khuwair
6
2 تخته (هرنفر)
29,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,370,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
33,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
34,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
40,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
43,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
46,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
47,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
53,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
74,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
چک این 27 اسفند تا چک اوت 10 فروردین
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین قشم ایر
2 صبحانه رایگان
3 اقامت در هتل 6 شب و 7 روز
4 تور لیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی تا 60 سال
6 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه اعتبار پاسپورت 6 ماه الزامی و چک آن بر عهده آژانس می‌باشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 پگاه ازدو 09024040769
5 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور مسقط

برای رزرو تور مسقط در ساعات غیر اداری و یا روزهای تعطیل با شماره 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

مشخصات تور

_ اتباع ایرانی برای 14 روز اقامت در عمان نیازی به ویزا ندارند.


6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2