آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور مسقط نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 15:55
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 15:55
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 18:35
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 18:35
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
محله : Al Khuwair
6
2 تخته (هرنفر)
27,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
محله : Al Khuwair
6
2 تخته (هرنفر)
28,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
29,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
29,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
31,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
32,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
محله : Al Khuwair
6
2 تخته (هرنفر)
33,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,370,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
37,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
38,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
44,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
47,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
50,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
51,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
57,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
78,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
چک این 27 اسفند تا چک اوت 10 فروردین
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین قشم ایر
2 صبحانه رایگان
3 اقامت در هتل 6 شب و 7 روز
4 تور لیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی تا 60 سال
6 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه اعتبار پاسپورت 6 ماه الزامی و چک آن بر عهده آژانس می‌باشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 پگاه ازدو 09024040769
5 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور مسقط

برای رزرو تور مسقط در ساعات غیر اداری و یا روزهای تعطیل با شماره 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

مشخصات تور

_ اتباع ایرانی برای 14 روز اقامت در عمان نیازی به ویزا ندارند.


6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2