آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور مسقط نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 15:55
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 15:55
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 20:00
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 20:00
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
محله : Al Khuwair
4
2 تخته (هرنفر)
24,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
محله : Al Khuwair
4
2 تخته (هرنفر)
24,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
26,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
26,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
26,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
26,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
26,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
27,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
28,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
محله : Al Khuwair
4
2 تخته (هرنفر)
29,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
31,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
32,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
36,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
40,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
40,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
44,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
58,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
چک این 27 اسفند تا چک اوت 10 فروردین
2 تخته (هرنفر)
61,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین قشم ایر
2 صبحانه رایگان
3 اقامت در هتل 4 شب و 5 روز
4 تور لیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی تا 60 سال
6 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه اعتبار پاسپورت 6 ماه الزامی و چک آن بر عهده آژانس می‌باشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 پگاه ازدو 09024040769
5 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور مسقط

برای رزرو تور مسقط در ساعات غیر اداری و یا روزهای تعطیل با شماره 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

مشخصات تور

_ اتباع ایرانی برای 14 روز اقامت در عمان نیازی به ویزا ندارند.


6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2