آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور آنتالیا 1 و 2 دی 1402

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
محله : لارا
چشم انداز : 4 pax
6
2 تخته (هرنفر)
20,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
محله : لارا
6
2 تخته (هرنفر)
21,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
محله : بلک
چشم انداز : SeaView
6
2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
41,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
محله : بلک
چشم انداز : Dlx
6
2 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
محله : بلک
چشم انداز : Dlx Sea
6
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
46,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
52,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
53,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
57,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
89,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
150,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
120,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
224,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین پگاسوس
2 ترانسفر فرودگاهی
3 اقامت در هتل 6 شب و 7 روز
4 صبحانه رایگان
5 بیمه مسافرتی با پوشش کرونا
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 پگاه ازدو 09024040769
4 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور آنتالیا

برای رزرو تور آنتالیا در ساعات غیر اداری با شماره 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

کنترل ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.

تور آنتالیا چارتر و غیر قابل کنسلی می‌باشد.

مشخصات تور

_ بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم می‌باشد.

_ کودک بالای 6 سال در هتل رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در هتل کنکورد بزرگسال محسوب می شود.

_ نرخ کودک بر اساس 1 کودک در اتاق محاسبه می شود. در صورت وجود تعداد بیشتر حتما با کانتر مربوطه چک شود.

_ کودک  بالای 6 سال در هتل های رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در هتل کنکورد بزرگسال محسوب می‌شوند.

_ بیمه برای افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه بر عهده مسافر می باشد.

_ استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام می پذیرد و آژانس اسطوره بیستون در این رابطه پاسخگو نیست.
6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2