آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور آنتالیا 5 مهر 1402

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • کاسپین کاسپین
 • Economy
 • ساعت سفر 22:00
 • مدت سفر 02:30
 • ساعت سفر 22:00
 • مدت سفر 02:30
فرودگاه دنیزلی
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • کاسپین کاسپین
 • Economy
 • ساعت سفر 01:40
 • مدت سفر 02:30
 • ساعت سفر 01:40
 • مدت سفر 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
14,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,210,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک 2 تا 6 سال
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
22,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,220,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,170,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
39,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
39,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
41,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
42,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
46,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
46,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
48,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
51,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
53,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
55,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک 2 تا 6 سال
-
نوزاد
-
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین قشم ایر (فرودگاه دنیزلی)
2 ترانسفر فرودگاهی
3 اقامت در هتل 6 شب و 7 روز
4 صبحانه رایگان
5 بیمه مسافرتی پوشش کرونا ویژه مسافرین زیر 60 سال
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 پگاه ازدو 09024040769
4 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور آنتالیا

برای رزرو تور آنتالیا در ساعات غیر اداری با شماره 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

کنترل ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می‌باشد.

تور آنتالیا چارتر و غیر قابل کنسلی می‌باشد.

مشخصات تور

_ بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم می‌باشد.

_ نرخ کودک دوم در اتاق جداگانه محاسبه می‌شود.

_ نرخ بیمه برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی می‌باشد.6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2