آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور آنتالیا بهار 1403 فرودگاه دنیزلی

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 00:30
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 00:30
 • مدت سفر 03:30
دنیزلی
 • DNZ دنیزلی
 • اتوبوس
 • AYT آنتالیا
 • bus ترانسفر زمینی رفت
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 04:00
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 04:00
آنتالیا
 • AYT آنتالیا
 • اتوبوس
 • DNZ دنیزلی
 • bus ترانسفر زمینی برگشت
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 04:00
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 04:00
فرودگاه دنیزلی
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 04:30
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:30
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
18,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,500,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
24,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,500,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
36,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,500,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
37,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,500,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
39,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,500,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
39,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,500,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
40,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,500,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
41,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,500,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
43,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,500,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
45,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
45,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,500,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
46,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
46,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
-
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
47,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
48,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
50,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
50,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
51,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
52,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
54,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
54,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
55,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
56,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
57,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
66,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
67,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
73,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
73,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
2 تخته (هرنفر)
74,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,900,000 تومان
نوزاد
-
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین ایران ایرتور (دنیزلی)
2 اقامت در هتل 6 شب و 7 روز
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور آنتالیا

برای رزرو تور بهاری آنتالیا در ساعات غیر اداری و یا روز‌های تعطیل با شماره‌های 09352504018،  09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

کنترل ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.

تور آنتالیا چارتر و غیر قابل کنسلی می‌باشد.

مشخصات تور

_ نرخ کودک دوم در اتاق جداگانه محاسبه می‌شود.


6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2