آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور تفلیس بهار 1403

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
11,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
چشم انداز : Eco Room
5
2 تخته (هرنفر)
14,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,210,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,210,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
15may check out
2 تخته (هرنفر)
19,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
39,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایر لاین وارش
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 اقامت در هتل 3 شب و 4 روز
5 تور لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
2 واچر هتل
3 بلیط رفت و برگشت پرینت شده
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور تفلیس 

برای رزرو تور بهاری تفلیس در ساعات غیر اداری و یا روز های تعطیل با شماره های 09352504018،  09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

کنترل گذرنامه (داشتن 7 ماه اعتبار) بر عهده مسافر می‌باشد. 

مشخصات تور 

_ صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به صورت مازاد محاسبه خواهد شد.
6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2