آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور بهاری کیش

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه مهرآباد (شروع سفر)
 • THR فرودگاه مهرآباد
 • هواپیما
 • KIH فرودگاه بین‌المللی کیش
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت سفر 16:20
 • مدت سفر 01:00
 • ساعت سفر 16:20
 • مدت سفر 01:00
فرودگاه مهرآباد
 • THR فرودگاه مهرآباد
 • هواپیما
 • KIH فرودگاه بین‌المللی کیش
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت سفر 21:35
 • مدت سفر 01:00
 • ساعت سفر 21:35
 • مدت سفر 01:00
فرودگاه مهرآباد (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
5,700,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
5,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,760,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
5,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,940,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
5,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,500,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
6,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,750,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
6,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
7,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,500,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
7,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,730,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
8,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,730,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,800,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
7,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
7,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
8,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,225,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,225,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,780,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
8,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,250,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
10,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,200,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
12,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,500,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه رایگان
3 استقبال فرودگاهی
4 اقامت در هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 شناسنامه
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فاطمه کریمی 09024040786
2 پگاه ازدو 09024040769
توضیحات‌

تور کیش

برای رزرو تور بهاری کیش در ساعات غیر اداری و یا روز‌های تعطیل با شماره‌های 09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2