آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور پوکت ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 19:55
 • مدت سفر 02:30
 • ساعت سفر 19:55
 • مدت سفر 02:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 02:35
 • مدت سفر 06:30
 • ساعت سفر 02:35
 • مدت سفر 06:30
فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 23:15
 • مدت سفر 06:30
 • ساعت سفر 23:15
 • مدت سفر 06:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 08:15
 • مدت سفر 02:30
 • ساعت سفر 08:15
 • مدت سفر 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
74,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,400,000 تومان
کودک با تخت
-
کودک بدون تخت
-
نفر اضافه
74,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
74,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,400,000 تومان
کودک با تخت
-
کودک بدون تخت
-
نفر اضافه
76,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
78,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,700,000 تومان
کودک با تخت
79,800,000 تومان
کودک بدون تخت
71,600,000 تومان
نفر اضافه
79,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
79,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,700,000 تومان
کودک با تخت
79,800,000 تومان
کودک بدون تخت
71,600,000 تومان
نفر اضافه
79,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
80,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,900,000 تومان
کودک با تخت
82,400,000 تومان
کودک بدون تخت
72,400,000 تومان
نفر اضافه
82,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
81,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,900,000 تومان
کودک با تخت
-
کودک بدون تخت
72,600,000 تومان
نفر اضافه
-
2 تخته (هرنفر)
82,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,000,000 تومان
کودک با تخت
82,400,000 تومان
کودک بدون تخت
73,100,000 تومان
نفر اضافه
82,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
83,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,100,000 تومان
کودک با تخت
90,200,000 تومان
کودک بدون تخت
73,500,000 تومان
نفر اضافه
90,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
84,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,100,000 تومان
کودک با تخت
84,000,000 تومان
کودک بدون تخت
73,700,000 تومان
نفر اضافه
84,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
86,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,300,000 تومان
کودک با تخت
86,100,000 تومان
کودک بدون تخت
74,500,000 تومان
نفر اضافه
86,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
88,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,500,000 تومان
کودک با تخت
88,700,000 تومان
کودک بدون تخت
75,600,000 تومان
نفر اضافه
88,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
89,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,900,000 تومان
کودک با تخت
89,000,000 تومان
کودک بدون تخت
76,000,000 تومان
نفر اضافه
89,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
90,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,100,000 تومان
کودک با تخت
90,200,000 تومان
کودک بدون تخت
76,200,000 تومان
نفر اضافه
90,200,000 تومان
چشم انداز : Dlx
8
2 تخته (هرنفر)
92,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,300,000 تومان
کودک با تخت
92,800,000 تومان
کودک بدون تخت
77,200,000 تومان
نفر اضافه
92,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
93,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,900,000 تومان
کودک با تخت
95,400,000 تومان
کودک بدون تخت
78,300,000 تومان
نفر اضافه
95,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
94,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,900,000 تومان
کودک با تخت
94,900,000 تومان
کودک بدون تخت
78,100,000 تومان
نفر اضافه
94,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
95,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,100,000 تومان
کودک با تخت
95,900,000 تومان
کودک بدون تخت
78,500,000 تومان
نفر اضافه
95,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
95,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,100,000 تومان
کودک با تخت
95,900,000 تومان
کودک بدون تخت
78,500,000 تومان
نفر اضافه
95,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
104,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
141,700,000 تومان
کودک با تخت
104,300,000 تومان
کودک بدون تخت
78,700,000 تومان
نفر اضافه
104,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
104,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
141,700,000 تومان
کودک با تخت
104,300,000 تومان
کودک بدون تخت
81,800,000 تومان
نفر اضافه
104,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
110,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
153,100,000 تومان
کودک با تخت
110,000,000 تومان
کودک بدون تخت
84,100,000 تومان
نفر اضافه
110,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
110,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
154,500,000 تومان
کودک با تخت
-
کودک بدون تخت
84,300,000 تومان
نفر اضافه
-
2 تخته (هرنفر)
113,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
159,400,000 تومان
کودک با تخت
113,100,000 تومان
کودک بدون تخت
85,300,000 تومان
نفر اضافه
113,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
114,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
162,500,000 تومان
کودک با تخت
114,700,000 تومان
کودک بدون تخت
86,000,000 تومان
نفر اضافه
114,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
120,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
175,000,000 تومان
کودک با تخت
120,900,000 تومان
کودک بدون تخت
88,500,000 تومان
نفر اضافه
120,900,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت
3 اقامت در هتل
4 ویزا
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 پگاه ازدو 09024040769
5 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور پوکت

برای رزرو تور پوکت در ساعات غیر اداری و یا روزهای تعطیل با شماره 09120182390  تماس حاصل فرمایید.

کنترل ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.

مشخصات تور

_ داشتن تمکن مالی 50/000/000 تومانی الزامی است.

_ تور 8 شب پوکت

6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2