آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور پوکت ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 19:55
 • مدت سفر 02:30
 • ساعت سفر 19:55
 • مدت سفر 02:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 02:35
 • مدت سفر 06:30
 • ساعت سفر 02:35
 • مدت سفر 06:30
فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 23:15
 • مدت سفر 06:30
 • ساعت سفر 23:15
 • مدت سفر 06:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 08:15
 • مدت سفر 02:30
 • ساعت سفر 08:15
 • مدت سفر 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
79,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,400,000 تومان
کودک با تخت
-
کودک بدون تخت
-
نفر اضافه
79,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
79,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,400,000 تومان
کودک با تخت
-
کودک بدون تخت
-
نفر اضافه
81,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
83,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,700,000 تومان
کودک با تخت
84,800,000 تومان
کودک بدون تخت
76,600,000 تومان
نفر اضافه
84,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
84,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,700,000 تومان
کودک با تخت
84,800,000 تومان
کودک بدون تخت
76,600,000 تومان
نفر اضافه
84,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
85,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,900,000 تومان
کودک با تخت
87,400,000 تومان
کودک بدون تخت
77,400,000 تومان
نفر اضافه
87,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
86,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,900,000 تومان
کودک با تخت
-
کودک بدون تخت
77,600,000 تومان
نفر اضافه
-
2 تخته (هرنفر)
87,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,000,000 تومان
کودک با تخت
87,400,000 تومان
کودک بدون تخت
78,100,000 تومان
نفر اضافه
87,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
88,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,100,000 تومان
کودک با تخت
95,200,000 تومان
کودک بدون تخت
78,500,000 تومان
نفر اضافه
95,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
89,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,100,000 تومان
کودک با تخت
89,000,000 تومان
کودک بدون تخت
78,700,000 تومان
نفر اضافه
89,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
91,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,300,000 تومان
کودک با تخت
91,100,000 تومان
کودک بدون تخت
79,500,000 تومان
نفر اضافه
91,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
93,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,500,000 تومان
کودک با تخت
93,700,000 تومان
کودک بدون تخت
80,600,000 تومان
نفر اضافه
93,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
94,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,900,000 تومان
کودک با تخت
94,000,000 تومان
کودک بدون تخت
81,000,000 تومان
نفر اضافه
94,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
95,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,100,000 تومان
کودک با تخت
95,200,000 تومان
کودک بدون تخت
81,200,000 تومان
نفر اضافه
95,200,000 تومان
چشم انداز : Dlx
8
2 تخته (هرنفر)
97,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,300,000 تومان
کودک با تخت
97,800,000 تومان
کودک بدون تخت
82,200,000 تومان
نفر اضافه
97,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
98,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,900,000 تومان
کودک با تخت
100,400,000 تومان
کودک بدون تخت
83,300,000 تومان
نفر اضافه
100,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
99,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,900,000 تومان
کودک با تخت
99,900,000 تومان
کودک بدون تخت
83,100,000 تومان
نفر اضافه
99,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
100,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,100,000 تومان
کودک با تخت
100,900,000 تومان
کودک بدون تخت
83,500,000 تومان
نفر اضافه
100,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
100,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,100,000 تومان
کودک با تخت
100,900,000 تومان
کودک بدون تخت
83,500,000 تومان
نفر اضافه
100,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
109,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
146,700,000 تومان
کودک با تخت
109,300,000 تومان
کودک بدون تخت
83,700,000 تومان
نفر اضافه
109,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
109,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
146,700,000 تومان
کودک با تخت
109,300,000 تومان
کودک بدون تخت
86,800,000 تومان
نفر اضافه
109,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
115,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
158,100,000 تومان
کودک با تخت
115,000,000 تومان
کودک بدون تخت
89,100,000 تومان
نفر اضافه
115,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
115,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
159,500,000 تومان
کودک با تخت
-
کودک بدون تخت
89,300,000 تومان
نفر اضافه
-
2 تخته (هرنفر)
118,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
164,400,000 تومان
کودک با تخت
118,100,000 تومان
کودک بدون تخت
90,300,000 تومان
نفر اضافه
118,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
119,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
167,500,000 تومان
کودک با تخت
119,700,000 تومان
کودک بدون تخت
91,000,000 تومان
نفر اضافه
119,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
125,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
180,000,000 تومان
کودک با تخت
125,900,000 تومان
کودک بدون تخت
93,500,000 تومان
نفر اضافه
125,900,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت
3 اقامت در هتل
4 ویزا
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 پگاه ازدو 09024040769
5 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور پوکت

برای رزرو تور پوکت در ساعات غیر اداری و یا روزهای تعطیل با شماره 09120182390  تماس حاصل فرمایید.

کنترل ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.

مشخصات تور

_ داشتن تمکن مالی 50/000/000 تومانی الزامی است.

_ تور 8 شب پوکت

6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2