آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور پاتایا نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت سفر 15:25
 • مدت سفر 02:10
 • ساعت سفر 15:25
 • مدت سفر 02:10
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • UTP فرودگاه بین‌المللی یوتاپائو
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت سفر 00:45
 • مدت سفر 06:10
 • ساعت سفر 00:45
 • مدت سفر 06:10
فرودگاه بین‌المللی یوتاپائو
 • UTP فرودگاه بین‌المللی یوتاپائو
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت سفر 22:50
 • مدت سفر 06:10
 • ساعت سفر 22:50
 • مدت سفر 06:10
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت سفر 07:10
 • مدت سفر 02:10
 • ساعت سفر 07:10
 • مدت سفر 02:10
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
70,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
66,400,000 تومان
نفر اضافه
72,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
72,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
67,200,000 تومان
نفر اضافه
72,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
72,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
67,200,000 تومان
نفر اضافه
72,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
74,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
76,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
67,900,000 تومان
نفر اضافه
76,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
75,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
76,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
68,100,000 تومان
نفر اضافه
76,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
75,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
76,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
68,400,000 تومان
نفر اضافه
76,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
75,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
68,400,000 تومان
نفر اضافه
-
2 تخته (هرنفر)
77,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
81,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
69,100,000 تومان
نفر اضافه
81,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
77,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
78,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
69,100,000 تومان
نفر اضافه
78,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
77,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
69,100,000 تومان
نفر اضافه
-
2 تخته (هرنفر)
79,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
79,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
69,800,000 تومان
نفر اضافه
79,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
80,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
81,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
70,300,000 تومان
نفر اضافه
81,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
81,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
81,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
70,500,000 تومان
نفر اضافه
81,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
81,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
984,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
81,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
70,500,000 تومان
نفر اضافه
81,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
82,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
71,000,000 تومان
نفر اضافه
-
2 تخته (هرنفر)
82,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
71,200,000 تومان
نفر اضافه
-
2 تخته (هرنفر)
82,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
82,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
71,200,000 تومان
نفر اضافه
82,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
84,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
85,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
71,700,000 تومان
نفر اضافه
85,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
87,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
87,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
73,200,000 تومان
نفر اضافه
87,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
88,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
88,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
73,600,000 تومان
نفر اضافه
88,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
89,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
90,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
73,900,000 تومان
نفر اضافه
90,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
89,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
89,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
73,900,000 تومان
نفر اضافه
89,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
99,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
99,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
77,700,000 تومان
نفر اضافه
99,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
103,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
103,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
79,400,000 تومان
نفر اضافه
103,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
105,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
147,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
105,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
80,400,000 تومان
نفر اضافه
105,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
106,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
148,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
106,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
80,600,000 تومان
نفر اضافه
106,200,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت پرواز تهران پاتایا تهران با ایرلاین سلام‌ایر
2 ترانسفر فرودگاهی استقبال و بدرقه فرودگاهی
3 اقامت در هتل اقامت 10 شب و 11 روز
4 ویزا ویزای تایلند
5 بیمه مسافرتی بیمه مسافرتی در طول سفر
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
2 عکس 4 در 6 2 قطعه عکس جدید بدون روتوش
3 کپی شناسنامه کپی واضح از شناسنامه
4 کپی کارت ملی کپی واضح از کارت ملی
5 پرینت حساب پرینت حساب و نمکن مالی برای هر نفر 50 میلیون تومان بصورت انگلیسی از بانک
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 پگاه ازدو 09024040769
5 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

اطلاعات تور پاتایا

برای رزرو تور پاتایا و یا اطلاعات بیشتر در ساعات غیر اداری با شماره 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

ممنوعیت خروج از کشو بر عهده مسافر می باشد.

مشخصات تور

_ داشتن تمکن مالی 50/000/000 تومانی

مشخصات پرواز

_ پرواز به شهر پاتایا با هواپیمائی فلای دبی با 30 کیلو بار و کترینگ

6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2