آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور پوکت ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 19:55
 • مدت سفر 02:30
 • ساعت سفر 19:55
 • مدت سفر 02:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 02:35
 • مدت سفر 06:30
 • ساعت سفر 02:35
 • مدت سفر 06:30
فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 03:20
 • مدت سفر 06:30
 • ساعت سفر 03:20
 • مدت سفر 06:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 09:00
 • مدت سفر 02:30
 • ساعت سفر 09:00
 • مدت سفر 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
81,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,400,000 تومان
کودک با تخت
-
کودک بدون تخت
-
نفر اضافه
81,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
81,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,400,000 تومان
کودک با تخت
-
کودک بدون تخت
-
نفر اضافه
83,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
85,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,700,000 تومان
کودک با تخت
86,800,000 تومان
کودک بدون تخت
78,600,000 تومان
نفر اضافه
86,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
86,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,700,000 تومان
کودک با تخت
86,800,000 تومان
کودک بدون تخت
78,600,000 تومان
نفر اضافه
86,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
87,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,900,000 تومان
کودک با تخت
89,400,000 تومان
کودک بدون تخت
79,400,000 تومان
نفر اضافه
89,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
88,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,900,000 تومان
کودک با تخت
-
کودک بدون تخت
79,600,000 تومان
نفر اضافه
-
2 تخته (هرنفر)
89,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,000,000 تومان
کودک با تخت
89,400,000 تومان
کودک بدون تخت
80,100,000 تومان
نفر اضافه
89,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
90,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,100,000 تومان
کودک با تخت
97,200,000 تومان
کودک بدون تخت
80,500,000 تومان
نفر اضافه
97,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
91,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,100,000 تومان
کودک با تخت
91,000,000 تومان
کودک بدون تخت
80,700,000 تومان
نفر اضافه
91,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
93,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,300,000 تومان
کودک با تخت
93,100,000 تومان
کودک بدون تخت
81,500,000 تومان
نفر اضافه
93,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
95,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,500,000 تومان
کودک با تخت
95,700,000 تومان
کودک بدون تخت
82,600,000 تومان
نفر اضافه
95,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
96,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,900,000 تومان
کودک با تخت
96,000,000 تومان
کودک بدون تخت
83,000,000 تومان
نفر اضافه
96,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
97,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,100,000 تومان
کودک با تخت
97,200,000 تومان
کودک بدون تخت
83,200,000 تومان
نفر اضافه
97,200,000 تومان
چشم انداز : Dlx
8
2 تخته (هرنفر)
99,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,300,000 تومان
کودک با تخت
99,800,000 تومان
کودک بدون تخت
84,200,000 تومان
نفر اضافه
99,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
100,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,900,000 تومان
کودک با تخت
102,400,000 تومان
کودک بدون تخت
85,300,000 تومان
نفر اضافه
102,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
101,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,900,000 تومان
کودک با تخت
101,900,000 تومان
کودک بدون تخت
85,100,000 تومان
نفر اضافه
101,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
102,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,100,000 تومان
کودک با تخت
102,900,000 تومان
کودک بدون تخت
85,500,000 تومان
نفر اضافه
102,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
102,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,100,000 تومان
کودک با تخت
102,900,000 تومان
کودک بدون تخت
85,500,000 تومان
نفر اضافه
102,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
111,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
148,700,000 تومان
کودک با تخت
111,300,000 تومان
کودک بدون تخت
85,700,000 تومان
نفر اضافه
111,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
111,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
148,700,000 تومان
کودک با تخت
111,300,000 تومان
کودک بدون تخت
88,800,000 تومان
نفر اضافه
111,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
117,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
160,100,000 تومان
کودک با تخت
117,000,000 تومان
کودک بدون تخت
91,100,000 تومان
نفر اضافه
117,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
117,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
161,500,000 تومان
کودک با تخت
-
کودک بدون تخت
91,300,000 تومان
نفر اضافه
-
2 تخته (هرنفر)
120,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
166,400,000 تومان
کودک با تخت
120,100,000 تومان
کودک بدون تخت
92,300,000 تومان
نفر اضافه
120,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
121,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
169,500,000 تومان
کودک با تخت
121,700,000 تومان
کودک بدون تخت
93,000,000 تومان
نفر اضافه
121,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
127,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
182,000,000 تومان
کودک با تخت
127,900,000 تومان
کودک بدون تخت
95,500,000 تومان
نفر اضافه
127,900,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت
3 اقامت در هتل
4 ویزا
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 پگاه ازدو 09024040769
5 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور پوکت

برای رزرو تور پوکت در ساعات غیر اداری و یا روزهای تعطیل با شماره 09120182390  تماس حاصل فرمایید.

کنترل ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.

مشخصات تور

_ داشتن تمکن مالی 50/000/000 تومانی الزامی است.

_ تور 8 شب پوکت

6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2