آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور آنکارا زمستان 1402

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ESB فرودگاه بین‌المللی اسن‌بوغا
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 16:50
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 16:50
 • مدت سفر 03:00
فرودگاه بین‌المللی اسن‌بوغا
 • ESB فرودگاه بین‌المللی اسن‌بوغا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
18,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,020,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,020,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,170,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,170,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
39,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
39,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
43,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
44,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
49,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین قشم ایر
2 اقامت در هتل 7 شب و 8 روز
3 بیمه مسافرتی با پوشش کرونا برای افراد زیر 60 سال
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 پگاه ازدو 09024040769
توضیحات‌

تور آنکارا

برای رزرو تور آنکارا  و یا اطلاعات بیشتر در ساعات غیر اداری با شماره 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

کنترل گذرنامه (داشتن 7 ماه اعتبار) بر عهده مسافر می‌باشد. 6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2