آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور آنکارا 9 دی 1402

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ESB فرودگاه بین‌المللی اسن‌بوغا
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 16:50
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 16:50
 • مدت سفر 03:00
فرودگاه بین‌المللی اسن‌بوغا
 • ESB فرودگاه بین‌المللی اسن‌بوغا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
16,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,750,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,530,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,710,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,530,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,470,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,760,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
41,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
45,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین قشم ایر
2 اقامت در هتل 7 شب و 8 روز
3 بیمه مسافرتی با پوشش کرونا برای افراد زیر 60 سال
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 پگاه ازدو 09024040769
توضیحات‌

تور آنکارا

برای رزرو تور آنکارا  و یا اطلاعات بیشتر در ساعات غیر اداری با شماره 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

کنترل گذرنامه (داشتن 7 ماه اعتبار) بر عهده مسافر می‌باشد. 6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2