آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور کوش آداسی 5 مهر 1402

این تور منقضی شده است.

هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
14,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,760,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
49,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
49,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
51,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
52,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,000,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرباس600-300 قشم ایر
2 ترانسفر فرودگاهی
3 گشت شهری
4 تور لیدر محلی
5 بیمه مسافرتی با پوشش کرونا(زیر60 سال)
6 اقامت در هتل 6 شب و 7 روز
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 پگاه ازدو 09024040769
4 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور کوش آداسی

برای رزرو تور کوش آداسی در ساعات غیر اداری و یا روزهای تعطیل با شماره 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

تور‌های چارتر و غیر قابل کنسلی می‌باشند.

مشخصات تور :

-مبلغ کودک دوم جداگانه محاسبه می‌شود.

6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2