آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور کوش آداسی 22 شهریور 1402

این تور منقضی شده است.

هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
26,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,260,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,260,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
39,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
45,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
45,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
46,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
46,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
49,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
49,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
49,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,020,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
49,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,970,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
50,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
50,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
50,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
52,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
53,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
54,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
55,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
55,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
60,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
60,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
62,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
64,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
65,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
23,900,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرباس600-300 قشم ایر
2 ترانسفر فرودگاهی
3 گشت شهری
4 تور لیدر محلی
5 بیمه مسافرتی با پوشش کرونا(زیر60 سال)
6 اقامت در هتل 6 شب و 7 روز
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 پگاه ازدو 09024040769
4 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور کوش آداسی

برای رزرو تور کوش آداسی در ساعات غیر اداری و یا روزهای تعطیل با شماره 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

تور‌های چارتر و غیر قابل کنسلی می‌باشند.

مشخصات تور :

-مبلغ کودک دوم جداگانه محاسبه می‌شود.

6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2