آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی آتا

لیست آزمایشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و پزشک معتمد هواپیمایی آتا به شرح زیر است: (به همراه داشتن جواب منفی تست PCR به زبان انگلیسی از الزامات سفر مسافرین محترم است)

تهران: آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک/بیمارستان عرفان نیایش/بیمارستان پارس/بیمارستان نیکان/آزمایشگاه رصد/آزمایشگاه پیوند/بیمارستان تندیس/آزمایشگاه پارسیان/آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرامش/بیمارستان ترتیا/بیمارستان دی/بیمارستان جردن/بیمارستان لاله/آزمایشگاه قلهک/آزمایشگاه رسالت.

کرج: پاتوبیولوژی آراد/آزمایشگاه مرکزی فردیس/پاتوبیولوژی مهر هشتگرد.

ارومیه: آزمایشگاه مرجع مولکولی.

تبریز: آزمایشگاه دانش/آزمایشگاه سلام/آزمایشگاه صدر:.

شیراز: آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیلو/آزمایشگاه راز/آزمایشگاه سینا/آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پیوند.

اصفهان: آزمایشگاه آذرمهر/آزمایشگاه آریا/آزمایشگاه مفید/دکتر یاران/آزمایشگاه نوبل.

مشهد: آزمایشگاه نیکان/آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد.

6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2