آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی وارش

در دست داشتن کارت ملی، پاسپورت و بلیط جهات تسریع در خدمات توصیه می‌گردد. انجام تست PCR تا 72 ساعت پیش از پرواز‌های بین‌المللی الزامی است و باید آزمایش به زبان انگلیسی و دارای مهر معتبر آزمایشگاه باشد.

آزمایشگاه‌های مورد تایید هواپیمایی وارش جهت انجام تست PCR و گواهی سلامت:

آزمایشگاه مرکز قلب شهید رجایی- تهران/آزمایشگاه بیمارستان طالقانی- تهران/بیمارستان نیکان- تهران/آزمایشگاه انستیتو پاستور (ویژه دیپلمات‌ها و مامورین دولت جمهوری اسلامی ایران)/آزمایشگاه آذرمهر – اصفهان/آزمایشگاه پاتوبیولوژی آژاد – کرج/آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی واحد خراسان – مشهد/آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی – مشهد/آزمایشگاه نیکان – مشهد/آزمایشگاه دکتر اجتهادی – مشهد/آزمایشگاه پردیس – مشهد/آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی رازی – کرج/آزمایشگاه بهنام وابسته به شرکت پادیاب طب – هشتگرد/آزمایشگاه تخصصی میکروب‌شناسی پزشکی پارس – شیراز/آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پتوبیولوژی فجر – ساری/بیمارستان شرکت نفت – اهواز/بیمارستان فوق تخصصی جزیره کیش/آزمایشگاه مهر – بوشهر/آزمایشگاه دانش- تبریز/آزمایشگاه فارابی – همدان/آزمایشگاه جم – گیلان/آزمایشگاه ژنتیک امام علی – یزد/آزمایشگاه نوین ژنتیک – ساری.

6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2