آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور بدروم تابستان 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BJV فرودگاه میلاس-بودروم
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 01:00
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 01:00
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه میلاس-بودروم
 • BJV فرودگاه میلاس-بودروم
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 05:00
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 05:00
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
32,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
18,710,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
37,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
19,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
37,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
19,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
42,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
19,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
44,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,680,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
19,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
45,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
19,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
50,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
33,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
51,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
19,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
54,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
56,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
21,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
56,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
19,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
56,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
19,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
Main
رزرو
2 تخته (هرنفر)
60,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,680,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
20,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
62,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,010,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
20,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
63,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
20,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
club
رزرو
2 تخته (هرنفر)
67,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
20,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
Main
رزرو
چشم انداز : Club Room
6
2 تخته (هرنفر)
68,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
20,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
رزرو
چشم انداز : Village Room
6
2 تخته (هرنفر)
69,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,120,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
20,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
71,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
21,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
71,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
44,060,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
73,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
21,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
Main Sea View
رزرو
2 تخته (هرنفر)
73,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
131,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
44,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
Dlx Garden
رزرو
2 تخته (هرنفر)
86,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
157,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
21,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
90,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
165,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
21,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
93,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
171,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
21,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
132,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
191,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
22,220,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
garden anex
رزرو
2 تخته (هرنفر)
144,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
209,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
22,610,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,590,000 تومان
نوزاد
2,590,000 تومان
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین معراج
2 ترانسفر فرودگاهی ایرلاین ایران ایرتور
3 بیمه مسافرتی بیمه مسافرتی (زیر 60 سال) برای افراد بالای 60 سال هزینه بیمه جداگانه محاسبه می‌شود.
4 تور لیدر فارسی زبان
5 اقامت در هتل 6 شب و 7 روز
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 سمانه علی پور 09024040783
3 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور بدروم

برای رزرو تور بدروم در ساعات غیر اداری و یا روزهای تعطیل با شماره 09352504018،  09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

مشخصات تور

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ایران ایرتور به مقصد بدروم (فرودگاه میلاس)
 بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه پرداخت می شود.
پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
پرداخت 50% از مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

_ کودک 12-6 سال با تخت و 6-2 سال بدون تخت می‌باشد.

6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2