آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور تفلیس بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 13:05
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 13:05
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 16:40
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 16:40
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
14,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
14,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
14,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,910,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
15,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,910,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
15,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,910,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
15,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,910,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
15,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
18,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
19,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
20,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
21,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
23,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
24,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
27,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
27,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
27,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
28,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
35,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
35,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
41,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
42,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
47,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
49,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
50,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایر لاین وارش
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 اقامت در هتل 3 شب و 4 روز
5 تور لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
2 واچر هتل
3 بلیط رفت و برگشت پرینت شده
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور تفلیس 

برای رزرو تور بهاری تفلیس در ساعات غیر اداری و یا روز های تعطیل با شماره های 09352504018،  09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

کنترل گذرنامه (داشتن 7 ماه اعتبار) بر عهده مسافر می‌باشد. 

مشخصات تور 

_ صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به صورت مازاد محاسبه خواهد شد.
6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2