آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور تفلیس بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت سفر 07:00
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 07:00
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 15:30
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 15:30
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
16,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,630,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
16,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,630,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
17,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
17,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
17,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
17,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
18,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
20,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,320,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
21,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
22,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
22,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
24,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
25,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
27,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
15may check out
رزرو
2 تخته (هرنفر)
27,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
27,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
28,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
35,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
35,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
40,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
41,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
45,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
46,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
47,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایر لاین وارش
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 اقامت در هتل 3 شب و 4 روز
5 تور لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
2 واچر هتل
3 بلیط رفت و برگشت پرینت شده
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور تفلیس 

برای رزرو تور بهاری تفلیس در ساعات غیر اداری و یا روز های تعطیل با شماره های 09352504018،  09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

کنترل گذرنامه (داشتن 7 ماه اعتبار) بر عهده مسافر می‌باشد. 

مشخصات تور 

_ صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به صورت مازاد محاسبه خواهد شد.
6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2