آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور استانبول 3 شب بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 19:00
 • مدت سفر 02:00
 • ساعت سفر 19:00
 • مدت سفر 02:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 12:45
 • مدت سفر 02:00
 • ساعت سفر 12:45
 • مدت سفر 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
8,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
9,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
9,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
10,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
10,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
محله : بی اوغلو
3
2 تخته (هرنفر)
10,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
10,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
10,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
11,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,710,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
چشم انداز : Land View
3
2 تخته (هرنفر)
11,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
11,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
11,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
چشم انداز : Land View
3
2 تخته (هرنفر)
12,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
چشم انداز : Land View
3
2 تخته (هرنفر)
12,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,720,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
12,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
محله : بی اوغلو
3
2 تخته (هرنفر)
13,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
محله : بی اوغلو
3
2 تخته (هرنفر)
13,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
15,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,760,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
15,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,760,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
16,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,760,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
17,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
17,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
17,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
17,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,760,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
17,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 3 شب و 4 روز
2 تور لیدر فارسی زبان
3 گشت شهری با ناهار
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت ایرلاین قشم ایر
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه همراه داشتن گذرنامه با 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 پگاه ازدو 09024040769
5 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور استانبول

برای رزرو تور بهاری استانبول در ساعات غیر اداری و یا روز‌های تعطیل با شماره‌های 09352504018،  09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

کنترل ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر بوده وآژانس هیچگونه مسئولیتی در این قبال ندارد.

مشخصات تور 

_ نرخ کودک بدون تخت هتل تایتانیک سیتی با کانتر چک شود.


6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2