آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور تفلیس نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت سفر 12:25
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 12:25
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت سفر 10:30
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 10:30
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
13,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,620,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,620,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,620,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,870,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
چشم انداز : Eco Room
4
2 تخته (هرنفر)
16,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
19,140,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,220,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,400,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایر لاین وارش
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 اقامت در هتل 4 شب و 5 روز
5 تور لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
2 واچر هتل
3 بلیط رفت و برگشت پرینت شده
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 پگاه ازدو 09024040769
5 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور تفلیس 

برای رزرو تور تفلیس و یا اطلاعات بیشتر در ساعات غیر اداری با شماره 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

کنترل گذرنامه (داشتن 7 ماه اعتبار) بر عهده مسافر می‌باشد. 

مشخصات تور 

_ صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به صورت مازاد محاسبه خواهد شد.6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2