آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور تفلیس نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت سفر 07:20
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 07:20
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت سفر 10:30
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 10:30
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
17,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,620,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,620,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,620,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,870,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
چشم انداز : Eco Room
4
2 تخته (هرنفر)
20,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
19,140,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,220,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,400,000 تومان
نوزاد
890,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایر لاین وارش
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 اقامت در هتل 4 شب و 5 روز
5 تور لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
2 واچر هتل
3 بلیط رفت و برگشت پرینت شده
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 پگاه ازدو 09024040769
5 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور تفلیس 

برای رزرو تور تفلیس و یا اطلاعات بیشتر در ساعات غیر اداری با شماره 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

کنترل گذرنامه (داشتن 7 ماه اعتبار) بر عهده مسافر می‌باشد. 

مشخصات تور 

_ صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به صورت مازاد محاسبه خواهد شد.6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2