آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور مسقط نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 08:40
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 08:40
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 18:35
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 18:35
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
محله : Al Khuwair
7
2 تخته (هرنفر)
32,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
محله : Al Khuwair
7
2 تخته (هرنفر)
32,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
34,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
34,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
34,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
35,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
35,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
38,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
39,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
محله : Al Khuwair
7
2 تخته (هرنفر)
40,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
41,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
43,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
44,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
45,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
46,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
46,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
53,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
56,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
61,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
61,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
69,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
98,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
170,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
چک این 22 اسفند تا چک اوت 10 فروردین
2 تخته (هرنفر)
320,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین قشم ایر
2 صبحانه رایگان
3 اقامت در هتل 7 شب و 8 روز
4 تور لیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی تا 60 سال
6 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه اعتبار پاسپورت 6 ماه الزامی و چک آن بر عهده آژانس می‌باشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 سمانه علی پور 09024040783
4 پگاه ازدو 09024040769
5 مریم محسنا 09352504018
توضیحات‌

تور مسقط

برای رزرو تور مسقط در ساعات غیر اداری و یا روزهای تعطیل با شماره 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

مشخصات تور

_ اتباع ایرانی برای 14 روز اقامت در عمان نیازی به ویزا ندارند.


6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2