آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

تور کوش آداسی 12 و 14 اردیبهشت 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADB عدنان مندرس
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:00
ازمیر
 • ADB ازمیر
 • اتوبوس
 • کوش آداسی
 • bus ترانسفر زمینی
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 01:00
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 01:00
کوش آداسی
 • کوش آداسی
 • اتوبوس
 • ADB ازمیر
 • bus ترانسفر زمینی
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 01:00
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 01:00
عدنان مندرس
 • ADB عدنان مندرس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 03:00
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 03:00
 • مدت سفر 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
20,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
22,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
26,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
27,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
31,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
31,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
32,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
12 اردیبهشت
رزرو
2 تخته (هرنفر)
32,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
33,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
12 اردیبهشت
رزرو
2 تخته (هرنفر)
34,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
34,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
34,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
34,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
34,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
34,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
35,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
35,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
36,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
38,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
`
رزرو
2 تخته (هرنفر)
38,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
39,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
40,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
47,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
55,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
55,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
2 تخته (هرنفر)
60,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرباس قشم ایر
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی با پوشش کرونا(زیر60 سال)
4 اقامت در هتل 6 شب و 7 روز
5 تور لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خشایار نامدار 09120182390
2 فاطمه کریمی 09024040786
3 پگاه ازدو 09024040769
4 مریم محسنا 09352504018
5 سمانه علی پور 09024040783
توضیحات‌

تور کوش آداسی

برای رزرو تور بهاری کوش آداسی در ساعات غیر اداری و یا روز‌های تعطیل با شماره‌های 09352504018،  09024040769، 09120182390 تماس حاصل فرمایید.

تور‌های چارتر و غیر قابل کنسلی می‌باشند.

مشخصات تور :

_بیمه برای افراد بالای 60 سال جداگانه و الزامی می‌باشد.


6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2