آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی ماهان

. آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک-( تهران )
٢. آزمایشگاه پارس طب – ( تهران )
٣. آزمایشگاه بیمارستان عرفان سعادت آباد-( تهران )
٤. آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش _ تهران ( اتوبان همت غرب )
٥. آزمایشگاه بیمارستان پارس _ تهران ( بلوار کشاورز )
٦. آزمایشگاه بیمارستان رسالت _تهران ( سید خندان )
٧. آزمایشگاه بیمارستان دی _تهران ( خیابان ولیعصر )
٨. آزمایشگاه آرمین _ تهران ( مطهری )
۹ . آزمایشگاه کیوان-( تهران )
١۰ . آزمایشگاه درمانگاه یاس (نازی آباد)- ( تهران )
١۱ . آزمایشگاه دنا – ( تهران )
١۲ . آزمایشگاه بیمارستان مهراد-( تهران )
١۳ . آزمایشگاه ظفر-( تهران )
١۴ . آزمایشگاه آرامش-( تهران )
١۵ . آزمایشگاه سما- (تهران)
١۶ . آزمایشگاه رازی-(کرج)
١۷ . آزمایشگاه جهان-(کرج)
١۸ . آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد-(کرج)
۱۹ . آزمایشگاه پارس ژنوم –(کرج)
۲۰ . آزمایشگاه بهار-(نظرآباد-هشتگرد)
٢۱ . آزمایشگاه قلی زاده-اسفندی-(ورامین)
٢۲ . آزمایشگاه پاتوبیولوزی و ژنتیک آینده-(ورامین)
٢۳ . آزمایشگاه دکتر اکبر زاده -( مشهد)
٢۴ . آزمایشگاه نیکان -( مشهد )
٢۵ . آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد-( مشهد)
٢۶ . آزمایشگاه ایران-(مشهد)
٢۷ . آزمایشگاه تشخیص پزشکی ملل- ( اصفهان)
٢۸ . آزمایشگاه پارک-(اصفهان)
۲۹ . آزمایشگاه دکتر قاضی عسگر –( اصفهان )
٣۰ . آزمایشگاه پیوند –(شیراز)
٣۱ . آزمایشگاه سینا-(شیراز)
٣۲ . آزمایشگاه راز-(شیراز)
٣۳ . آزمایشگاه بیمارستان خصوصی پارس- ( رشت )
٣۴ . آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی- (رشت)
٣۵ . آزمایشگاه فرزان- ( همدان )
٣۶ . آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی بهسان -(اراک)
٣۷ . آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشمند-(اراک)
٣۸ . آزمایشگاه بوعلی-(زنجان)
۳۹ . آزمایشگاه آریا -(اهواز)
٤۰ . آزمایشگاه فجر -(ساری)
٤۱ . آزمایشگاه سلام -(تبریز)
٤۲ . آزمایشگاه بوعلی -(قم)
٤۳ . آزمایشگاه دکتر دبیری -(کرمان)
٤۴ . آزمایشگاه هراز آمل- (آمل)
٤۵ . آزمایشگاه دکتر حکیمی آمل-(آمل)
٤۶ . آزمایشگاه دکتر شهریار علیزاده-(گرگان)
٤۷ . آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر بیژن هدایتی-(قائمشهر)
٤۸ . آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس-(چالوس)
۴۹ . آزمایشگاه ژنتیک پزشکی آوین( ژنتیک امام علی ) –(یزد)
٥۰ . آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر احترام-(کاشان)
٥۱ . آزمایشگاه پاستور-(سنندج)
٥۲ . آزمایشگاه دکتر حسینی نسب-(سنندج)

شایان ذکر است در صورت عدم تایید QR CODE توسط مسئولین کانتر در فرودگاه، از پذیرش مسافر جلوگیری به عمل خواهد آمد.


6Lf9kSwmAAAAAM2r3nHz8lPnzg4ui3HJafp28TM2