آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

اولین تور دبی قرن جدید

 • مبدا: تهران
  تاریخ شروع : 1400/02/03
 • هوایی
  ماهان
  مدت اقامت : 3 شب
 • مقصد: دبی
  اعتبار تا: 1400/02/13

پرداخت 70 درصدکل مبلغ در زمان عقد قرارداد الزامی است.

در صورت تسویه حساب کامل هیچگونه افزایش نرخ وجود نداردو در غیر این صورت در مان تسویه به علت نوسانان ارزی ما به التفاوت اخذ می گیرد.

انجام تست PCR  در 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است.

در صورت مثبت بودن تست  PCR در فرودگاه دبی مسافر به مدت 14 روز به هزینه شخصی قرنطینه خواهد شد.

در هنگام اخذ ویزا صدور بیمه نامه صادره از دبی اجباری می باشد.

در مسیر دبی به محض رسیدن مسافر به فرودگاه از هر مسافر تست PCR گرفته می شودد، هزینه تست 150 درهم بوده و پرداخت این هزینه به عهده مسافر می باشد.

نرخ INF (کودک زیر 2 سال) 1090000 می باشد.

کارمزد: 100/000

تاریخ های رفت و برگشت:  رفت: 00/02/3 برگشت: 00/02/06-رفت: 00/02/04 برگشت: 00/02/07-رفت: 00/02/05 برگشت: 00/02/08- رفت: 00/02/06 برگشت:00/02/09-رفت: 00/02/08برگشت: 00/02/11- رفت: 00/02/09 برگشت: 00/02/12- رفت: 00/02/10 برگشت: 00/02/13

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 اقامت در هتل
3 لیدر فارسی زبان
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
6 ویزا الکترونیکی
ردیف مدرک تعداد توضیحات
1 کارت ملی
2 شناسنامه
3 گذرنامه
خشایار نامدار
سیده تهمینه عرب