آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

آزمایشگاه های مورد تایید ماهان

20 بهمن ، 1400
اسطوره بیستون
0 کامنت
تگ ها :
1. آزمایشگاه کیوان (تهران) *
2. آزمایشگاه تهران لب (تهران) *
3. آزمایشگاه دنا (تهران) *
4. آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک (تهران) *
5. آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش (تهران) *
6. آزمایشگاه بیمارستان عرفان سعادت آباد (تهران)*
7. آزمایشگاه بیمارستان پارس (تهران)*
8. آزمایشگاه تهران طب (تهران) *
9. آزمایشگاه آرمین (تهران) *
10. آزمایشگاه انتو پاستور تهران (جهت دیپلمات ها و مامورین دولتی)
11. آزمایشگاه بیمارستان دی (تهران)*
12. آزمایشگاه سما (تهران) *
13. آزمایشگاه پاتولوژی کریمی نژاد – نجم آبادی(تهران) *
14. آزمایشگاه نیکان غرب (تهران) *
15. آزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط (تهران) *
16. آزمایشگاه ویروس شناسی خاورمیانه (تهران) *
17. آزمایشگاه آفاق (تهران) *
18. آزمایشگاه آرامش (تهران) *
19. آزمایشگاه بیمارستان رسالت (تهران) *
20. آزمایشگاه آریا (تهران) *
21. آزمایشگاه ویروس شناسی پارت (تهران) *
22. آزمایشگاه قلی زاده – اسفندی (ورامین) *
23. آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک آینده (ورامین) *
24. آزمایشگاه پاتوبیولوژی امروز (شهرری )*
25. آزمایشگاه مرکزی فردیس (کرج)*
26. آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد (کرج) *
27. آزمایشگاه رازی (کرج) *
28. آزمایشگاه جهان (کرج) *
29. آزمایشگاه پارس ژنوم (كرج) *
30. آزمایشگاه دنا (کرج) *
31. آزمایشگاه بهار – نظر آباد هشتگرد)*
32. آزمایشگاه پارک (اصفهان) *
33. آزمایشگاه میلاد (اصفهان) *
34. آزمایشگاه تشخیص پزشکی ملل (اصفهان) *
35. آزمایشگاه دکتر قاضی عسگر (اصفهان) *
36. آزمایشگاه آریا (اصفهان ) *
37. آزمایشگاه دکتر خلیلیان (اصفهان ) *
38. آزمایشگاه نیکان (مشهد) *
39. آزمایشگاه دکتر اکبرزاده (مشهد) *
40. آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد (مشهد) *
41. آزمایشگاه خاتم (قزوین)*
42. آزمایشگاه و پاتوبیولوژی فرزام (قزوین)*
43. آزمایشگاه سینا (شیراز) *
44. آزمایشگاه پیوند (شیراز)*
45. آزمایشگاه دکتر صالحی (شیراز)*
46. آزمایشگاه پزشکی آوین – ژنتیک امام علی (یزد) *
47. آزمایشگاه دکتر دبیری (کرمان)*
48. آزمایشگاه پاستور (بابل)*
49. آزمایشگاه بیمارستان خصوصی پارس (رشت) *
50. آزمایشگاه جم (رشت) *
51. آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی بهسان (اراک)*
52. آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشمند (اراک)*
53. آزمایشگاه بوعلی (زنجان)*
54. آزمایشگاه ویروس شناسی دکتر میرشهایی (زنجان) *
55. آزمایشگاه هراز (آمل) *
56. آزمایشگاه دکتر حکیمی (آمل) *
57. آزمایشگاه بوعلی (قم) *
58. آزمایشگاه دانش (قم) *
59. آزمایشگاه نوین (زاهدان)*
60. آزمایشگاه فرزان (همدان)*
61. آزمایشگاه فجر (ساری)*
62. آزمایشگاه سلام (تبريز) *
63. آزمایشگاه دکتر شهریار علیزاده (گرگان) *
64. آزمایشگاه کاوش (گرگان)*
65. آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر بیژن هدایتی (قائمشهر)*
66. آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس (چالوس)*
67. مرکز آموزشی درمانی پیامبر اعظم (بندر عباس)*
68. آزمایشگاه آثش پرور (بندر عباس)*
69. آزمایشگاه پاستور (سنندج)*
70. آزمایشگاه دکتر حسینی نسب (سنندج) *
71. آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر احترام (کاشان)*
72. آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان دکتر بسکی (گنبد کاووس)*
73. آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا (گنبد کاووس)*
74. آزمایشگاه ماهان ارومیه (ارومیه)*
75. آزمایشگاه مای ژن (اردبیل)*
76. آزمایشگاه آریا (اهواز)*
77. آزمایشگاه رازی (کرمانشاه)*
78. آزمایشگاه جم (کرمانشاه)*
79. آزمایشگاه دکتر امیدواری (انزلی)*
80. آزمایشگاه نورژن (اهواز) *

مجله علی‌بابا


اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی