آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون

کشتی یونانی

1397/12/19
کشتی یونانی 
در سال 1966 کشتی بخاری یونانی که به ساحل جزیره کیش بیش از اندازه نزدیک شده بود در گل و لای گیر کرده و تا کنون جابه جا نشده است. این کشتی زنگ زده و قدیمی "کشتی یونانی" نامیده شده است و در واقع بقایای یک کشتی باربری به نام Khoula F. بوده است. این کشتی در کشور اسکاتلند و در سال 1943 ساخته شده است و به اسم The Empire Trumpet نامیده شد و این کشتی در زمانی که مورد استفاده قرار می گرفته به تمام نقاط دنیا سفر کرده است. در سال 1966 که این کشتی به آب انداخته شد یک یونانی آن را خرید و به همین دلیل است که امروزه با نام "کشتی یونانی" شناخته می شود.در سال 1966 Khoula F به گل نشست و تمام تلاش هایی که برای بیرون آوردنش انجام گرفت بی نتیجه ماند. بر طبق افسانه ها زمانی که صاحب کشتی او را رها کرد، کشتی در آتش سوخت.